page-header

طراحی کارتونی

عنوان پروژه

طراحی نشان شخصی

نوع پروژه

طراحی نشان شخصی (لوگو)

مدت زمان انجام پروژه

سال 1396 به مدت 15 روز

فرهاد داوودی مدرس و مشاوره برندینگ و مهارت های مارکتینگ است.

بازگشت به بالا