page-header

برندسازی مجموعه آموزشی رویش

Logo-Rooyesh-Barabadi-برآبادی
عنوان پروژه

برندسازی مجموعه آموزشی رویش

نوع پروژه

برندسازی / طراحی هویت / تبلیغات

مد زمان انجام پروژه

سال 1396 به مدت چهارم ماه و نیم

مجموعه آموزشی رویش در سال 1395 تاسیس شد. مدیر این مجموعه ماحصل 25 تجربه کار با کودک را از مقطع شیرخوار تا مقطع اول و دوم ابتدایی در این مجموعه در قالبی نو و متفاوت به کار برده است.
مدیر مجموعه آموزشی رویش در سال 1394 جایزه اول معلم نمونه در شیوه خلاقانه تدریس و آموزش را در سطح استان دریافت کرد و همان شیوه خلاقانه در اموزش را در مجموعه آموزشی رویش به کار بسته است.
مجموعه آموزشی رویش در مقطع مهدکودک و پیش دبستانی کار خود را آغاز کرد و در حال حاضر با دو شعبه و تا مقطع ابتدایی در حال فعالیت است.

مجموعه آموزشی رویش در سال 1395 تاسیس شد. مدیر این مجموعه ماحصل 25 تجربه کار با کودک را از مقطع شیرخوار تا مقطع اول و دوم ابتدایی در این مجموعه در قالبی نو و متفاوت به کار برده است.
مدیر مجموعه آموزشی رویش در سال 1394 جایزه اول معلم نمونه در شیوه خلاقانه تدریس و آموزش را در سطح استان دریافت کرد و همان شیوه خلاقانه در اموزش را در مجموعه آموزشی رویش به کار بسته است.
مجموعه آموزشی رویش در مقطع مهدکودک و پیش دبستانی کار خود را آغاز کرد و در حال حاضر با دو شعبه و تا مقطع ابتدایی در حال فعالیت است.

لوگو رویش محسن برآبادی
لوگو رویش محسن برآبادی 0

مدیر مجموعه آموزشی رویش در سال 1394 جایزه اول معلم نمونه در شیوه خلاقانه تدریس و آموزش را در سطح استان دریافت کرد و همان شیوه خلاقانه در اموزش را در مجموعه آموزشی رویش به کار بسته است.
مجموعه آموزشی رویش در مقطع مهدکودک و پیش دبستانی کار خود را آغاز کرد و در حال حاضر با دو شعبه و تا مقطع ابتدایی در حال فعالیت است.

لوگو رویش محسن برآبادی 3
لوگو رویش محسن برآبادی 10
لوگو رویش محسن برآبادی 2
لوگو-رویش-محسن-برآبادی-3

مدیر مجموعه آموزشی رویش در سال 1394 جایزه اول معلم نمونه در شیوه خلاقانه تدریس و آموزش را در سطح استان دریافت کرد و همان شیوه خلاقانه در اموزش را در مجموعه آموزشی رویش به کار بسته است.
مجموعه آموزشی رویش در مقطع مهدکودک و پیش دبستانی کار خود را آغاز کرد و در حال حاضر با دو شعبه و تا مقطع ابتدایی در حال فعالیت است.

Outdoor-Advertising-Mockup-5
03
06
1
بازگشت به بالا