بودجه بندی و نحوه پرداخت

باتوجه به میزان تاثیرگذاری لوگو در کسب و کارها و با در نظر گرفتن نیاز و پیشینه حضور در بازار، بسته های پیشنهادی متناسب را تنظیم کرده ایم.

برآورد هزینه طراحی

طراحی لوگو و لوگوتایپ اختصاصی

25/500/000 تومان

90٪ کارکرد و اهمیت در نگاه مخاطب

مناسب برای کسب و کارهای بزرگ و چالشگر در بازار
امکان خلق برند

7 طرح اولیه
ویرایش تا رسیدن به کانسپت بریف
امکان طراحی 3 طرح جدید
انتخاب رنگ و بافت سازمانی
کانسپت خلق لوگو
ارائه لوگو روی ست اوراق اداری
گایدلاین استفاده از لوگو در فضای کسب و کار

تعداد جلسات: 8 جلسه حضوری یا آنلاین
قابل تحویل: لوگو طراحی شده در قالب پاورپوینت ارائه و در قالب سندی مکتوب تحویل می شود

برآورد هزینه طراحی

طراحی لوگو و لوگوتایپ اختصاصی

15/500/000 تومان

60٪ میزان اهمیت در جلب توجه مخاطب

مناسب برای کسب و کارهای متوسط و جویای تحول
امکان توسعه یا بازطراحی هویت بصری

5 طرح اولیه
ویرایش تا نتیجه مطلوب
امکان طراحی یک طرح جدید
انتخاب رنگ و بافت سازمانی
ارائه لوگو روی ست اوراق اداری

تعداد جلسات: 4 جلسه حضوری یا آنلاین
قابل تحویل: لوگو طراحی شده در قالب پاورپوینت ارائه و در قالب سندی مکتوب تحویل می شود

برآورد هزینه طراحی

طراحی لوگو و لوگوتایپ اختصاصی

9/500/000 تومان

30٪ میزان اهمیت و کارکرد لوگو

مناسب برای کسب و کارهای کوچک یا استارتاپ ها
پایه و اساس هویت بصری

3 طرح اولیه
5 مرحله ویرایش
ارائه لوگو روی کارت ویزیت اختصاصی

تعداد جلسات: 2 جلسه حضوری یا آنلاین
قابل تحویل: لوگو طراحی شده در قالب پاورپوینت ارائه و در قالب سندی مکتوب تحویل می شود
بازگشت به بالا