زمان بندی اجرای پروژه

پروژه های برندسازی و خلق هویت برند به طور معمول بین 3 تا 6 ماه زمان نیاز دارند. درصورتی که همه گام های مرتبط بدون تاخیر و در زمان مقرر انجام پذیرد و همکاری کارفرما با تیم عمارت زی نو به بهترین شکل ممکن انجام شود، قطعا کوتاه ترین زمان مورد انتظار خواهد بود. زمان های اعلام شده منوط به پیشرفت درست و دقیق امور خواهد بود و فرض بر کمترین اصلاحات گذاشته شده است. در صورت هرگونه تغییر خارج از موارد توافق شده برابر زمان پایه به آن اضافه خواهد شد.

  • 2 هفته برای طراحی لوگو و لوگوتایپ
  • 3 هفته برای طراحی لوگو و لگوتایپ و گایدلاین
  • 4 هفته برای طراحی هویت سازمانی
  • 5 هفته برای طراحی هویت سازمانی و گایدلاین
  • 8 هفته برای هویت بصری بسته پیرایش
  • 12 هفته برای هویت بصری برند بسته والایش
15/04/1401
ایده پردازی برای خلق لوگو

جلسه تداعی آزاد به همراه کارفرما برای یافتن مناسب ترین ایده برای خلق لوگو

20/04/1401
طراحی اتودهای اولیه لوگو

در این مرحله اتودهای اولیه لوگو براساس جلسه مشترک ایده یابی به کارفرما ارائه می شوند و اصلاحات و تغییرات احتمالی برای جلسه بعد مشخص خواهند شد.

22/04/1401
بازطراحی نمونه های انتخاب شده

در این مرحله نمونه های انتخاب شده و تغییرات مشخص شده روی آنها به رویت کارفرما میرسند و در نهایت انتخاب یه طرح برای توسعه در مراحل بعدی تایید می شود.

23/04/1401
ارائه طرح نهایی لوگو انتخاب شده

در این مرحله تغییرات واصلاحات نهایی روی لوگویی که در مرحله قبل انجام شده بود به رویت کارفرما میرسد و تایید نهایی برای شروع مرحله بعدی انجام می شود.

30/04/1401
ارائه نهایی لوگو و گایدلاین

تمامی موارد مشخص شده در موضوع پروژه در این مرحله در قالب فایل پاور پوینت ارائه و در قالب یک عدد لوح فشرده به کارفرما تحویل می شود.

بازگشت به بالا