تحلیل درخواست کارفرما

نکته مهم: وظیفه لوگو ایجاد تمایز برای برند در بین رقبا و بازار است، نه توصیف حوزه شغلی و فعالیتهای شرکت.

با توجه به جلسه انجام شده، موارد مورد درخواست و موردهای مبهم و نامتناسب با این پروژه به شرح زیر مشخص شده است.
1. طراحی لوگو برای برند با نام «دوستینه» (به پیشنهاد ما استفاده از سبک طراحی لوگو متناسب با حوزه فعالیت و متمرکز بر لوگو و لوگوتایپ باشد)

2.طراحی برچسب بسته بندی برای 3 مورد محصول (به پیشنهاد ما ابتدا هویت برند تدوین شود تا عناصر تصویری هویت که در تمامی محصولات و تولیدات شرکت متجلی خواهند بود، به ترتیب اولویت مشخص شوند و سپس به توسعه آنها در هویت بصری بپردازیم)

3. دیزاین مبتنی بر شناسایی مخاطبان هدف، انتظارات و برداشت های آنها، ارزش پیشنهادی برند دوستینه (دوست خوب حامی سلامت) و پرداختن به وجه تمایز و تشابه شرکت (POP/POD) (ما معتقدیم این موارد برونداد و ماحصل تحقیقات بازار، تحلیل مخاطب و سازمان است. با این حال همه موارد ذکر شده باید به طور دقیق مشخص شوند تا در جایگاه یابی در بازاریابی و جایگاه سازی در برندینگ انتخاب سنجیده شده تری داشته باشیم )

هویت برند شامل ماهیت، هویت و شخصیت برند (چهار بخش هویت به ترتیب استراتژیک، مفهومی،کلامی و بصری هستند) که تدوین آنها مسیر خلق هویت بصری را روشن تر خواهد کرد. در نهایت توسعه دیزاین ها در نقاط تماس هستند (در این بخش هویت برند که شامل چهار بخش ذکر شده دربالا بوده و مخصوصا هویت بصری برند، در نقاط تماس توسعه و گسترش می یابد. این نقاط تماس درونی برای برندینگ درون سازمانی و بیرونی برای برندینگ و جایگاه سازی هستند.)

موارد مبهم و عدم تطابق با پروژه

شناخت چشم انداز و اهداف بلندمدت شرکت (چنانچه شرکت از قبل چشم انداز، ماموریت، ارزش ها، اهداف کوتاه و بلند مدت خود را تعیین و تدوین کرده باشد، محتمل است در روند آفرینش برند تغییرات در آنها صورت بگیرد. در صورتی که این موارد تعیین نشده باشند پیشنهاد می شود ابتدا به تدوین این موارد پرداخته شود تا چراغ راه مسیر خلق برند باشند.)

درخواست طراحی لوگو به روشنی مشخص نمی کند که هویت بصری سازمانی مورد نظر است یا هویت بصری برند. و مواردی مثل انتخاب رنگ، بافت و فونت سازمانی ذکر نشده است.

شیوه کار عمارت زی‌نو

با توجه به RFP ، نیاز کارفرما به طور کامل فهم شده و براساس مدل دیزاین زی نو ابتدا این طرح پیشنهادی ارائه می شود. در صورت توافق با این طرح پیشنهادی یک جلسه برای پرداختن به جزییات درخواست کارفرما برگزار خواهد شد. سپس طرح های پیشنهادی آماده و به رویت کارفرما میرسند. اصلاحات و توسعه طرح انتخابی توسط کارفرما در مرحله بعد انجام خواهد شد. محصول نهایی در قالب سندی چند برگی به عنوان راهنمای استفاده از لوگو آماده سازی و تحویل خواهد شد.

بازگشت به بالا