تحلیل درخواست کارفرما

پیرو تماس تلفنی با مدیریت محترم روابط عمومی شرکت پارس بهین، موارد مورد درخواست و موردهای مبهم و نامتناسب با این پروژه به شرح زیر مشخص شده است. نظر به تشابه فعالیت شرکت پارس بهین با هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد، اقلام هویتی به همان تعداد و مشابه با همان رویکرد در نظر گرفته شده است.

  • درخواست طراحی هویت بصری برند (به پیشنهاد ما مصاحبه عمیق و پرسشنامه جهت یافتن عناصر هویتی و جایگاه در بازار و ذهن مخاطب باید انجام شود و با مدل Platonic ideal ترکیب و خلق هویت به روش بیرون به درون انجام پذیرد)
  • نیاز به بازطراحی اصلاحی برای لوگو شرکت (به دلیل همگن شدن طراحی های آتی توصیه می شود لوگو شرکت تا حدی به هویت جدید نزدیک شود)

موارد مبهم و عدم تطابق با پروژه

در بخش طراحی هویت بصری، به روشنی مشخص نیست که هویت بصری سازمانی مورد نظر است یا هویت بصری برند. اما به دلیل اشاره به هویت بصری شرکت گسترش انرژی پاسارگاد فرض بر هویت بصری برند گذاشته شده است.

تولید محتوای تصویری شامل یونیفرم حضور در فضای مجازی برای استفاده در پلتفرم ها و شبکه های اجتماعی بعد از طراحی هویت بصری مشخص و تولید خواهد شد.

شیوه کار آژانس برندسازی عمارت زی‌نو

  • در گام اول به بررسی دقیق RFP برای اینکه نیاز کارفرما به طور کامل فهم شود، می پردازیم.
  • گام دوم به ایده پردازی برای طراحی یا بازطراحی هویت موجود خواهیم پرداخت و از بین موارد موجود یک یا چند مورد را برای توسعه انتخاب می کنیم.
  • گام سوم اجرای نهایی بخش های تایید شده به کارفرما ارائه می شود و بعد از تایید برای توسعه در بخش های دیگر هویت بصری استفاده خواهند شد.
  • در نهایت همه موارد تولید، تدوین و طراحی شده در قالب کتابچه راهنمای برند (Brand Book) و فایل های طراحی در قالب لوح فشرده تحویل کارفرما خواهند شد.
بازگشت به بالا