گردش کار اجرایی مبتنی بر مراحل برندسازی

براساس مراحل چندگانه برندسازی و پیشبرد انجام کار به صورت مرتب و دوره ای گزارش کار ارائه می‌گردد.

فاز یک
تحقیقات و تحلیل اسناد و یافته

اهیمت تحقیقات بازار و حوزه صنعت با وجود هزینه هایی که برای شرکت دربرخواهد داشت، کمک شایان ذکری به خلق هویت و تصویر کلی منسجم از شرکت یا برند در ذهن افراد مختلف، مانند مشتریان و سرمایه گذاران و کارمندان و ذینفعان می کند. از سوی دیگر در اکثر موارد شرکت ها اطلاعات دقیق و قابل اعتنایی در اختیار دارند که به واسطه مصاحبه های عمیق و تحلیل داده ها مطالبی استخراج می شود که گروه برندساز جهت خلق هویت از آنها استفاده می کند. در ابتدای راه این وظیفه گروه خلق برند است که هویتی را تدوین کنند که مبتنی تحقیقات بازار، مصاحبه با مدیران و کارکنان و ذینفعان خارج سازمان باشد. این امر معمولاً از طریق تعامل بین گروه خلق برند و مدیران و موسسان شرکت میسر می شود. تشخیص الزام تحقیقات بازار به عهده مجری است.

———————————————————————————————————————

 • دستیابی به درک درست از شرکت و نیازهای آن با پرسشنامه و مصاحبه با تصمیم گیران و تاثیرگذاران وتصویب کنندگان پروژه
 • تحقیقات بازار و حوزه صنعت با هدف تجزیه و تحلیل شرکت های مشابه، شناخت مخاطب هدف و سازمان
 • شناخت و تدوین چشم اندازها و اهداف بلند مدت شرکت با هدف استفاده در همه مراحل خلق هویت برند
 • تدوین ارزش پیشنهادی برند به مخاطبان در مقایسه با رقبا POP-POD
 • تعداد جلسات: 4جلسه حضوری یا آنلاین
 • قابل تحویل: مستندات و تحلیل ها در قالب پاورپوینت ارائه و درقالب گزارش هاردکپی تحویل می شود

فاز دو
تعیین هویت استراتژیک

در فاز دوم با مشخص شدن ماموریت و چشم انداز و ارزش های شرکت و مبتنی بر اطلاعات استخراج شده از تحقیقات بازار یا دیتای جمع آوری شده یا تدوین شده، اقدام به تعیین چارچوب های استراتژیک برند خواهد شد. انتخاب نوع معماری برند مطابق با نیازهای تعیین شده، و راهکارها و فرایندهای مدیریت سبد محصولات در این بخش انجام می گردد. بخش هویت استراتژیک با اهمیت ترین مرحله خلق برند است چراکه این بخش چراغ راهی است برای خلق هرچه دقیق تر هویت مفهومی و بصری برند. ما از این بخش اکثر اطلاعات مهم برای ادامه راه را استخراج می کنیم.

———————————————————————————————————————

 • تدوین استراتژی های برندینگ براساس مدل های مدیریت برند
 • معرفی و شناخت و انتخاب معماری برند
 • تعیین راهکارهای مدیریت پورتفولیو
 • تعداد جلسات: 2 جلسه حضوری یا آنلاین
 • قابل تحویل: مستندات و تحلیل ها در قالب پاورپوینت ارائه و درقالب گزارش هاردکپی تحویل می شود.

فاز سوم
خلق و تدوین هویت مفهومی و کلامی

یافته ها و اطلاعات استخراج شده در فاز دوم کلید راه خلق هویت مفهومی و کلامی خواهد بود. در این مرحله با جلسات مستمر با مدیران و موسسان شرکت اقدام به خلق ماهیت، هویت و شخصیت برند خواهد شد. هویت در سه بخش درونی،میانی و بیرونی براساس مدل های خلق هویت برند انجام خواهد شد. تخصص و تجربه ما کلید خلق هویتی تن دوخت و شخصی سازی شده است. در این بخش ارایه ای مختصر در قالب پاورپویت به شرکت انجام می شود تا تاییدیه های نهایی برای ادامه راه گرفته شود. عناصر بصری برای ساخت هویت بصری برند در این مرحله استخراج می شوند و در صورت تغییر در هر بخش هزینه و زمان به توافق مورد نظر اضافه خواهد شد.
بنابراین بررسی دقیق کارفرما در این مرحله ضروری است. و همه موارد در این مرحله به امضا مدیران و تصمیم گیرندکان خواهد رسید.

———————————————————————————————————————

 • خلق هویت درونی شامل چشم انداز، ماموریت و چشم انداز، میراث و چارچوب های فرهنگی برند
 • خلق هویت میانی شامل قول و وعده برند (ارزش پیشنهادی) و جایگاه سازی برند
 • خلق هویت بیرونی شامل تعیین ماهیت، شخصیت، کهن الگوها و عناصر سمبلیک برند
 • تعیین و تدوین هویت کلامی شامل تگلاین، مانترا، شعارسازمانی، بیانیه ماموریت و …
 • تعداد جلسات: 1 جلسه حضوری یا آنلاین
 • قابل تحویل: هویت خلق شده در قالب پاورپوینت ارائه و درقالب سندی مکتوب تحویل می شود.

فاز چهار
طراحی و خلق هویت بصری

ترجمه استراتژی و هویت استراتژیک به دیزاین نیاز به طراحانی دارد که به تمام بخش های برندسازی تسلط کامل داشته باشند. وجود طراح حرفه ای و با تجربه در تیم ما این مشکل را حل کرده است. ایده پردازی برای خلق هویت بصری شروع مرحله چهارم در فرایند خلق برند است. در این مرحله با ایده ها و نکته هایی که از بخش های قبلی استخراج شده اقدام به طراحی اولیه برای لوگو و لوگوتایپ خواهد شد. سه ایده اولیه برای بررسی و دریافت نقطه نظرهای کارفرما در قالب هارد کپی در اختیار کارفرما قرار می گیرد. بعد از تاییده یکی از موارد برای توسعه دیزاین وارد مرحله دوم این بخش خواهیم شد که خلق عناصر بصری متناسب با هویت برند است. در نهایت بعد از تایید همه طراحی ها، اتودها و ماکت ها، تمامی دیتای تولید شده در قالب کتابچه ای چیدمان می شود و در اختیار کارفرما قرار می گیرد. تعهد به پیروی از همه چارچوب ها و قوانین مشخص شده تضمین کننده موفقیت پروژه خواهد بود.

———————————————————————————————————————

 • ایده پردازی و انتخاب کانسپت دیزاین
 • طراحی لوگو و لوگوتایپ، رنگ، بافت و عناصر بصری وابسته
 • توسعه دیزاین در هویت سازمانی شامل اوراق اداری مالی سازمانی، پاکت ها و اقلام کاربردی اداری، پرچم ها، کارت ویزیت و …
 • تعداد جلسات: 2 جلسه حضوری یا آنلاین
 • قابل تحویل: هویت طراحی شده در قالب پاورپوینت ارائه و در قالب سندی مکتوب تحویل می شود.

فاز پنج
توسعه دیزاین در نقاط تماس

متناسب با نیاز کارفرما هویت بصری و مفهومی و کلامی به بخش هایی که نقاط تماس با مخاطب هستند گسترش پیدا می کند. دامنه گسترده نقاط تماس موجب می شود تغییرات اندکی در هویت بصری صورت ایجاد شود. از این رو اصلاحات در هویت بصری در این مرحله محتمل است.

———————————————————————————————————————

 • توسعه کانسپت دیزاین برای شبکه ‌های اجتماعی شامل الگوهای پست‌ها، استوری ‌ها
 • پروجکشن هویت بصری در ابزار و اسناد درون سازمانی به صورت یونیفرم در قالب گزارش‌ها و پاورپوینت‌ا و کتابچه‌ها
 • تعیین چارچوب‌ها و مقررات مربوط به حضور در تبلیغات
 • ثبت و توسعه موارد مربوط به فاز نهایی در بخش ضمیمه کتابچه راهنمای برند
 • تعداد جلسات: 1 جلسه حضوری یا آنلاین
 • قابل تحویل: طراحی‌های در قالب پاورپوینت ارائه می‌شود و جمع تمام موارد در برندبوک تحویل می‌شود.

بازگشت به بالا