تحلیل درخواست کارفرما

با مطالعه و بررسی دقیقRFP ارائه شده، موارد مورد درخواست و موردهای مبهم و نامتناسب با این پروژه به شرح زیر مشخص شده است.
درخواست تحقیقات اولیه به روش مصاحبه (به پیشنهاد ما مصاحبه عمیق و پرسشنامه جهت یافتن عناصر هویتی و جایگاه در بازار و ذهن مخاطب باید انجام شود و با مدل Platonic ideal ترکیب شود و خلق هویت به روش بیرون به درون انجام پذیرد)
تحلیل رقبا شرکت (چند شرکت داخلی و چند شرکت خارجی با هماهنگی کارفرما انتخاب خواهند شد)
شناخت چشم انداز و اهداف بلندمدت شرکت (چنانچه شرکت از قبل چشم انداز، ماموریت، ارزش ها، اهداف کوتاه و بلند مدت خود را تعیین و تدوین کرده باشد، محتمل است در روند آفرینش برند تغییرات در آنها صورت بگیرد. در صورتی که این موارد تعیین نشده باشند در این پروژه باید به آنها پرداخته شود و با همراهی مدیران محترم شرکت مذکور به تولید و تدوین آنها پرداخت)
تحلیل رقبا شرکت (چند شرکت داخلی و چند شرکت خارجی با هماهنگی کارفرما انتخاب خواهند شد)
آنچه در فاز دوم درخواست شده دنباله فاز اول و مرتبط با آن است.

شناسایی مخاطبان هدف ، انتظارات و برداشت های آنها، ارزش پیشنهادی و پرداختن به وجه تمایز و تشابه شرکت (POP/POD) (ما معتقدیم این موارد برونداد و ماحصل تحقیقات بازار، تحلیل مخاطب و سازمان است که بهتر است در فاز یک گنجانده شود. با این حال همه موارد ذکر شده باید به طور دقیق مشخص شوند تا در جایگاه یابی در بازاریابی و جایگاه سازی در برندینگ انتخاب سنجیده شده تری داشته باشیم )
هویت برند شامل ماهیت، هویت و شخصیت برند (هویت برند در اصل چهار بخش کلی دارد که در این RFP از هم تفکیک شده اند ولی در مدل هنرنو هر کدام دربخش مربوط به خود انجام و ارائه می شود. چهار بخش هویت به ترتیب استراتژیک، مفهومی،کلامی و بصری هستند که با جزییات در مراحل انجام کار توضیح و تفسیر شده اند.)
فاز 4 که توسعه دیزاین ها در نقاط تماس هستند (در این بخش هویت برند که شامل چهار بخش ذکر شده دربالا بوده و مخصوصا هویت بصری برند، در نقاط تماس توسعه و گسترش می یابد. این نقاط تماس درونی برای برندینگ درون سازمانی و بیرونی برای برندینگ و جایگاه سازی هستند. بعضی موارد که در این فاز درخواست شده به فازهای قبلی مربوط هستند. و مواردی مثل گزارش ها و پاور پوینت ها هم مربوط به توسعه دیزاین در نقاط تماس هستند.)

موارد مبهم و عدم تطابق با پروژه

در بخش فاز 3 و بخش طراحی، به روشنی مشخص نیست که هویت بصری سازمانی مورد نظر است یا هویت بصری برند. به این دلیل که به ذکر چند مورد از هویت سازمانی مثل لوگو، رنگ، فونت بسنده کرده است و دقیقا همه موارد مورد نیاز مشخص نشده است.
تولید محتوا برای استفاده در پلتفرم ها و شبکه های اجتماعی باید با نظر استراتژیست دیجیتال مارکتینگ مشخص و تولید شود.
تولید تگ ها و هشتگ ها در حیطه تخصص کارشناس بازاریابی دیجیتال است و ارتباطی به تیم آفرینش برند ندارد. مگر اینکه در صورت ضروروت درخواست، یک گروه حرفه ای به تیم اضافه شود و کار برونسپاری شود.

شیوه کار عمارت زی‌نو

با بررسی دقیق RFP نیاز کارفرما به طور کامل فهم شده و براساس مدل برندسازی گروه هنرنو بازنویسی شده است و تمامی درخواست های موجود در RFP لحاظ شده است. در نهایت همه موارد تولید، تدوین و طراحی شده در قالب کتابچه راهنمای برند (Brand Book) و فایل های طراحی در قالب لوح فشرده تحویل کارفرما خواهند شد.
نکته: در پروژه های نفتی و مواردی که بیشتر فرایند انجام کار به روش های مهندسی انجام میشود محاسبه دقیق هزینه ها و نفر ساعت کار قابل استخراج است. ولی در پروژه سراسر خلاقیت آفرینش هویت برند ممکن نیست با کمی محاسبه هزینه و نفرساعت کار را انجام داد. ما نیز به روش خودمان موارد را محاسبه و اعلام کرده ایم.

بازگشت به بالا