مدیر اجرایی در گروه هنرنو

، (حوزه نقت و گاز) طراح و مدیر توسعه برند شیمی، طراح هویت بصری گسترش انرژی پاسارگاد، بازطراحی هویت بصری حفاری مپنا، طراح هویت بصری هلدینگ اِرو اِسپیس کشور عمان، طراح و مشاور شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران، و …(حوزه صنعت چوب و ام دی اف) طراح هویت بصری برند های آسا، باتیس، کینگ برد، آراد، کیش چوب، نوین شرق، و …(حوزه فرهنگ) طراح و مدیر هنری انتشارات میردشتی، مدیر هنری نشر هنرنو، طراحی و صفحه آرایی بیش از 30 عنوان کتاب از ناشرین هنری، و …طراح شرکت گویا تندیس، طراح پست بانک ایران و …

برآورد هزینه طراحی

طراحی لوگو و لوگوتایپ اختصاصی

15/000/000 تومان
  • توسعه دیزاین در هویت سازمانی
  • شامل اوراق اداری مالی سازمانی،
  • پاکت ها و اقلام کاربردی اداری، پرچم ها، کارت ویزیت و …
تعداد جلسات: 2 جلسه حضوری یا آنلاین
قابل تحویل: هویت طراحی شده در قالب پاورپوینت ارائه و در قالب سندی مکتوب تحویل می شود

 

برآورد هزینه طراحی

طراحی لوگو و لوگوتایپ اختصاصی

15/000/000 تومان
  • توسعه دیزاین در هویت سازمانی
  • شامل اوراق اداری مالی سازمانی،
  • پاکت ها و اقلام کاربردی اداری، پرچم ها، کارت ویزیت و …
تعداد جلسات: 2 جلسه حضوری یا آنلاین
قابل تحویل: هویت طراحی شده در قالب پاورپوینت ارائه و در قالب سندی مکتوب تحویل می شود

 

برآورد هزینه طراحی

طراحی لوگو و لوگوتایپ اختصاصی

15/000/000 تومان
  • توسعه دیزاین در هویت سازمانی
  • شامل اوراق اداری مالی سازمانی،
  • پاکت ها و اقلام کاربردی اداری، پرچم ها، کارت ویزیت و …
تعداد جلسات: 2 جلسه حضوری یا آنلاین
قابل تحویل: هویت طراحی شده در قالب پاورپوینت ارائه و در قالب سندی مکتوب تحویل می شود

 

بازگشت به بالا